Poreska uprava je na svom sajtu objavila Uputstvo za primenu člana 85. stav 1 tačka 17 Zakona o porezu na dohodak građana u poreskoj kontroli (test samostalnosti)

Klikom na link u nastavku možete ga preuzeti:

Uputstvo za primenu testa samostalnosti