– obogaćen modelima akata u postupku javne nabavke –

Autor: Miloš Jović, savetnik u Upravi za javne nabavke

Savetnik za javne nabavke namenjen je svim akterima u oblasti javnih nabavki, naručiocima, ponuđačima, teoretičarima, praktičarima. Za naručioce predstavlja vodič ka uspešnom planiranju, efikasnoj realizaciji postupka i odgovarajućem praćenju izvršenja javnih nabavki, a za ponuđače je vodič ka uspešnoj pripremi ponuda.

Kroz jedinstven i originalan koncept, na preko 550 strana, čitaocima razjašnjava najvažnije institute iz oblasti javnih nabavki uključujući i sveobuhvatne zakonske izmene.

Baziran je na primerima dobre i loše prakse, sadrži odabrana tumačenja odredaba zakona, mišljenja o osnovanosti primene pregovaračkog postupka Uprave za javne nabavke, kao i odabrane odluke Republičke komisije za zaštitu prava. Obogaćen je modelima akata u postupku javne nabavke, kao i prečišćenim tekstovima Zakona o javnim nabavkama i  novim podzakonskim aktima koje je u oktobru 2015. godine donela Uprava za javne nabavke.

Cena knjige je 4.990,00 dinara + PDV od 10%.

Za sve ostalo pozovite nas na: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, na mejl: office@ingpro.rs ili na faks: 011/2836-474.