Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 12. 2. 2015. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 8 odsto.

Izvršni odbor je konstatovao da se međugodišnja inflacija i dalje kreće ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, ali da je to u najvećoj meri posledica uticaja faktora s privremenim dezinflatornim dejstvom, kao što su neočekivano nizak rast regulisanih cena, pad cena nafte i niske cene primarnih poljoprivrednih proizvoda. Takođe, Izvršni odbor je imao u vidu da su izražene geopolitičke tenzije, kao i prisutne nestabilnosti na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu. To bi moglo za posledicu da ima povećanje averzije investitora prema riziku, usporavanje tokova kapitala i neizvesniji efekat preduzetih mera monetarne politike razvijenih zemalja, posebno Evropske centralne banke na ekonomski oporavak naših ključnih spoljnotrgovinskih partnera.

Izvršni odbor je konstatovao i da se negativni efekti poplava postepeno smanjuju, na šta upućuje oporavak ekonomske aktivnosti, posebno u industriji i građevinarstvu.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2015. godine.

 

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i nepromenjenog iznosa referentne kamatne stope, zatezna kamata je utvrđena u visini od 16,0% (8,0 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2015. godini (za dug u dinarima)

Period važenja stope

Zatezna kamata (godišnja stopa)

od 1. 1. 2015.

16,00%

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002… 68/2014), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nepromenjene referentne kamatne stope od 8,0%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 1. 1. 2015.

8,00%

18,00%

8,00%

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 12. marta 2015. godine.