Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 15. 1. 2015. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 8 odsto.

Donoseći ovu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu da se međugodišnja inflacija i dalje kreće ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja i da su na to u najvećoj meri uticali faktori s privremenim dezinflatornim dejstvom, kao što su niske cene primarnih poljoprivrednih proizvoda, snažan pad cena nafte i nizak rast regulisanih cena. Kretanje međugodišnje bazne inflacije, koja je u decembru prošle godine iznosila 2,3% i približila se donjoj granici dozvoljenog odstupanja od cilja, ukazuje na kratkoročni dezinflatorni uticaj pomenutih faktora.

Do sada preduzete mere monetarne politike i postepeno slabljenje dezinflatornih efekata po osnovu niskih troškova hrane, uz očekivane korekcije regulisanih cena, prema oceni Izvršnog odbora, doprineće da se inflacija vrati u granice cilja (4 ± 1,5%) sredinom ove godine. Na održanje niske i stabilne inflacije u srednjem roku uticaće niska domaća tražnja i niska inflacija u zoni evra.

Izvršni odbor je konstatovao da i dalje postoje rizici iz međunarodnog okruženja, koji su povećali osetljivost investitora prema ulaganjima u  rastuća tržišta. Međunarodni tokovi kapitala zavisiće od karaktera monetarnih politika najvećih centralnih banaka, pre svega FED-a i Evropske centralne banke, kao i od geopolitičkih dešavanja.

Sprovođenje mera fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi, s druge strane, doprineće smanjenju unutrašnjih i spoljnih neravnoteža i manjoj osetljivosti na uticaje iz međunarodnog okruženja, kao i održavanju makroekonomske stabilnosti, ocenio je Izvršni odbor.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2014. i na početku 2015. godine.

 

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i nepromenjenog iznosa referentne kamatne stope, zatezna kamata je utvrđena u visini od 16,0% (8,0 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u toku 2014. i na početku 2015. godine dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2014. i 2015. godini (za dug u dinarima)

 

Period važenja stope

Zatezna kamata (godišnja stopa)

od 1. 1. 2014. do 8. 5. 2014.

17,50%

od 9. 5. 2014. do 12. 6. 2014.

17,00%

od 13. 6. 2014. do 13. 11. 2014.

16,50%

od 14. 11. 2014. do 31. 12. 2014.

16,00%

od 1. 1. 2015.

16,00%

 

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002… 68/2014), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nepromenjene referentne kamatne stope od 8,0%, kretanje pomenutih kamatnih stopa dato je u narednoj tabeli:

 Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno0 plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 1. 1. 2014. do 7. 5. 2014.

9,50%

19,50%

9,50%

od 8. 5. 2014. do 11. 6. 2014.

9,00%

19,00%

9,00%

od 12. 6. 2014. do 12. 11. 2014.

8,50%

18,50%

8,50%

od 13. 11. 2014. do 31. 12. 2014.

8,00%

18,00%

8,00%

od 1. 1. 2015.

8,00%

18,00%

8,00%

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 12. februara 2015. godine.