Na sednici od 8. 10. 2018. godine Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike. Nakon ovogodišnjeg minimuma u aprilu inflacija se očekivano vratila u granice cilja i u avgustu je iznosila 2,6%. Izvršni odbor očekuje da će se međugodišnja inflacija i u naredne dve godine kretati u granicama cilja. U srednjem roku kretanje inflacije biće pre svega opredeljeno postepenim rastom agregatne tražnje. Održavanje postignute cenovne stabilnosti u narednom periodu očekuju i finansijski sektor i privreda, o čemu svedoče njihova inflaciona očekivanja usidrena oko cilja od 3% i za godinu, i za dve godine unapred.

Ekonomija Srbije snažno raste od početka godine po najvišoj stopi u poslednjih deset godina, čemu doprinosi i prethodno ublažavanje monetarne politike Narodne banke Srbije. Prema oceni Izvršnog odbora, privredni rast u ovoj godini iznosiće preko 4%, uz visok doprinos investicija, koje će i u narednom periodu omogućiti nastavak dinamičnog rasta izvoza prerađivačke industrije. Rast investicija podržan je i povoljnim uslovima finansiranja i rastom kreditne aktivnosti. Takođe, neto priliv stranih direktnih investicija, koji više nego u punoj meri pokriva deficit tekućeg računa platnog bilansa, doprinosi smanjenju spoljne neravnoteže u srednjem roku uticajem na rast izvoza.

Izvršni odbor smatra da je opreznost u vođenju monetarne politike i dalje potrebna, imajući u vidu pre svega dešavanja u međunarodnom okruženju. Kretanje svetske cene nafte i dalje je volatilno, iako se, prema fjučersima, očekuje njena stabilizacija do kraja 2018. Zbog više cene nafte na svetskom tržištu, ove godine je nešto viša i inflacija u međunarodnom okruženju. Takođe, do kraja godine očekuje se i nastavak zaoštravanja monetarne politike Sistema federalnih rezervi SAD i završetak programa kvantitativnog popuštanja Evropske centralne banke, što bi moglo da se odrazi na tokove kapitala prema zemljama u usponu. Pored toga, rast protekcionizma u međunarodnoj trgovini uticao je na manju spremnost investitora za ulaganja i povećanu neizvesnost na međunarodnom finansijskom tržištu. Ipak, Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući povoljnijim makroekonomskim pokazateljima i izgledima za naredni period.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom delu teksta dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2018. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RSˮ, broj 119/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i nepromenjenog iznosa referentne kamatne stope od 3,00% zatezna kamata je utvrđena u visini od 11,00% (3,00 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2018. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2018. godini (za dug u dinarima)

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 1. 01. 2018. do 14. 03. 2018.

11,50%

od 15. 03. 2018. do 12. 04. 2018.

11,25%

od 13. 04. 2018.

11,00%

 

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RSˮ, br. 80/2002… 108/2016), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RSˮ, br. 104/2009, 17/2010 i 31/2010), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nepromenjene referentne kamatne stope od 3,00% kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2018. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope u 2018. godini

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 1. 01. 2018. do 13. 03. 2018.

3,50%

13,50%

3,50%

od 14. 03. 2018. do 11. 04. 2018.

3,25%

13,25%

3,25%

od 12. 04. 2018.

3,00%

13,00%

3,00%

 

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS, na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi, biće održana 8. novembra 2018. godine.