Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 12. 1. 2016. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,5 odsto.

Donoseći odluku o zadržavanju referentne kamatne stope, Izvršni odbor je imao u vidu prisutne neizvesnosti u međunarodnom okruženju. S početkom normalizacije monetarne politike FED-a, neizvesnost se sada odnosi na tempo i obim povećanja referentne kamatne stope tokom 2016. godine, koji će u najvećoj meri opredeliti kretanja na robnim i finansijskim tržištima i tokove kapitala prema zemljama u usponu. S druge strane, ublažavanju ovih efekata doprineće Evropska centralna banka koja je u decembru dodatno povećala ekspanzivnost monetarne politike i produžila trajanje nestandardnih mera do marta 2017. godine. Uz jake geopolitičke tenzije, neizvesnost u međunarodnom okruženju povećavaju i turbulencije na finansijskom tržištu i usporavanje rasta u Kini.

Međutim, povećanju otpornosti domaće ekonomije na prisutne rizike iz međunarodnog okruženja u velikoj meri doprinose postignuti rezultati u oblasti fiskalne konsolidacije i obezbeđenja održivosti javnih finansija, unapređenja poslovnog i investicionog ambijenta, kao i smanjenje spoljne neravnoteže.

Izvršni odbor je ocenio da će inflatorni pritisci i u narednom periodu biti niski. Međugodišnja inflacija je ispod cilja Narodne banke Srbije, a inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede i dalje se nalaze ispod njegove centralne vrednosti od 4%, ne samo za jednu, već i za dve godine unapred. U pravcu održavanja niske inflacije deluju niske cene primarnih proizvoda, naročito nafte, generalno niska inflacija u međunarodnom okruženju, restriktivna fiskalna politika, kao i još uvek niska agregatna tražnja, na koju bi moglo da utiče i usporavanje globalnog rasta. I pored prisutnih rizika, očekujemo postepen rast inflacije i njen povratak u granice cilja u drugoj polovini ove godine, čemu će doprineti i dosadašnje ublažavanje monetarne politike.

S obzirom na to da neizvesnost u pogledu kretanja inflacije prevashodno potiče iz međunarodnog okruženja, stepen ekspanzivnosti monetarne politike Narodne banke Srbije u narednom periodu zavisiće pre svega od procene inflatornog uticaja koji bi mogli da imaju dešavanja na međunarodnim robnim i finansijskim tržištima.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

 

U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2015. i 2016. godine.

 

1. Zatezna kamata

 

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/12), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i neizmenjenog iznosa referentne kamatne stope, zatezna kamata je utvrđena u visini od 12,5% (4,5 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2015. i 2016. godini dato je u narednoj tabeli:

 

Pregled stopa zatezne kamate u 2015. i 2016. godini (za dug u dinarima)

 

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 1. 1. 2015. do 12. 3. 2015.

16,00%

od 13. 3. 2015. do 9. 4. 2015.

15,50%

od 10. 4. 2015. do 11. 5. 2015.

15,00%

od 12. 5. 2015. do 11. 6. 2015.

14,50%

od 12. 6. 2015. do 13. 8. 2015.

14,00%

od 14. 8. 2015. do 10. 9. 2015.

13,50%

od 11. 9. 2015. do 14. 10. 2015.

13,00%

od 12. 10. 2015.  do 31. 12. 2015.

12,50%

od 1. 1. 2016.  

12,50%

 

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

 

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02… 68/14), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10 i 31/10), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nepromenjene referentne kamatne stope od 4,5%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2015. i 2016. godini dato je u narednoj tabeli:

 

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 1. 1. 2015. do 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

od 12. 3. 2015. do 8. 3. 2015.

7,50%

17,50%

7,50%

od 9. 4. 2015. do 10. 5. 2015.

7,00%

17,00%

7,00%

od 11. 5. 2015. do 10. 6. 2015.

6,50%

16,50%

6,50%

od 11. 6. 2015. do 12. 8. 2015.

6,00%

16,00%

6,00%

od 13. 8. 2015. do 9. 9. 2015.

5,50%

15,50%

5,50%

od 10. 9. 2015. do 13. 10. 2015.

5,00%

15,00%

5,00%

od 14. 10. 2015. do 31. 12. 2015.

4,50%

14,50%

4,50%

od 1. 1. 2016.

4,50%

14,50%

4,50%

 

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 11. februara 2016. godine.