Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 9.06.2016. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,25 odsto.
Izvršni odbor ocenio je da u trenutnim okolnostima postojeći stepen ekspanzivnosti monetarne politike obezbeđuje da se inflacija početkom sledeće godine vrati i stabilizuje u granicama cilja.
Prilikom donošenja odluke o zadržavanju referentne stope, Izvršni odbor je imao u vidu i dalje prisutnu neizvesnost na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu, kao i očekivano slabljenje dezinflatornih pritisaka po osnovu svetskih cena primarnih proizvoda u narednom periodu. S druge strane, smanjenju uticaja spoljnih rizika doprinose domaći faktori, pre svega postignuto i očekivano dalje smanjenje unutrašnje i spoljne neravnoteže.
Cene nafte i primarnih poljoprivrednih proizvoda na svetskom tržištu nastavljaju da se oporavljaju. To bi, uz očekivano povećanje inflacije u zoni evra i ubrzaniji oporavak ekonomske aktivnosti u Srbiji, trebalo da doprinese postepenom rastu međugodišnje inflacije u narednom periodu. Prema majskoj srednjoročnoj projekciji Narodne banke Srbije, inflacija bi u granice cilja trebalo da se vrati početkom sledeće godine, a zatim nastavi kretanje na nivou od oko 3%.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:
1) zateznu kamatu,
2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i
3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.
U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2016. godine.

1. Zatezna kamata
Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/2012), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i nepromenjenog iznosa referentne kamatne stope od 4,25%, zatezna kamata je utvrđena u visini od 12,25% (4,25 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2016. godini dato je u narednoj tabeli:

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 15.10.2015. do 11.02.2016

12,50%

od 12. 02. 2016. i dalje

12,25%

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa
Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02… 68/14), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.
Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10 i 31/10), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.
Na osnovu ovih odredaba i nepromenjene referentne kamatne stope od 4,25%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2016. godini dato je u narednoj tabeli:

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 14.10.2015. do 10.02.2016.

4,50%

14,50%

4,50%

od 11.02.2016. i dalje

4,25%

14,25%

4,25%

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 7. jula 2016. godine.