Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 14. 10. 2015. da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od 14. 10. 2015. godine iznosi 4,5 odsto.

Izvršni odbor je konstatovao da je međugodišnja inflacija nastavila da se kreće ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja i da je u septembru 2015. iznosila 1,4 odsto. Inflatorni pritisci i dalje su niski i potiču od niske inflacije u međunarodnom okruženju i niskih cena primarnih proizvoda, kao i relativne stabilnosti kursa dinara, kojoj doprinose popravljanje makroekonomskih performansi zemlje, a pre svega povoljna fiskalna i platnobilansna kretanja. U prilog tome govori primarni fiskalni suficit u prvih osam meseci 2015. i potpuna pokrivenost tekućeg deficita platnog bilansa prilivom stranih direktnih investicija. Inflaciona očekivanja usidrena su u granicama cilja Narodne banke Srbije, a u slučaju finansijskog sektora i privrede ona su i niža od cilja od 4 odsto.

Dosadašnje ublažavanje monetarne politike i postepeno iščezavanje dezinflatornih efekata pada cena primarnih poljoprivrednih proizvoda trebalo bi da utiču na povratak međugodišnje inflacije u granice cilja početkom naredne godine, dok se njeno približavanje cilju od 4 odsto očekuje od sredine 2016.

Izvršni odbor očekuje da će nastavak ublažavanja monetarne politike, kroz smanjenje referentne kamatne stope i postepeno smanjenje stope obavezne rezerve, doprineti daljem snižavanju kamatnih stopa banaka na kredite, kao i oporavku kreditne aktivnosti.

Prilikom donošenja odluke o referentnoj kamatnoj stopi Izvršni odbor je imao u vidu usporavanje privrednog rasta na svetskom nivou, što bi moglo uticati na to da monetarne politike razvijenih zemalja ostanu ekspanzivne duže nego što se do sada očekivalo. To bi povoljno uticalo na likvidnost na međunarodnom finansijskom tržištu i umanjilo rizike u pogledu kretanja kapitala prema zemljama u usponu.

Izvršni odbor je ocenio da povoljnijoj makroekonomskoj perspektivi zemlje doprinose fiskalna konsolidacija i strukturne reforme, smanjenje spoljne neravnoteže i očekivana druga pozitivna ocena aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom.

Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:

1) zateznu kamatu,

2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i

3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.

U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2015. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/12), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i novog iznosa referentne kamatne stope, zatezna kamata je utvrđena u visini od 12,5% (4,5 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:

 

Pregled stopa zatezne kamate u 2015. godini (za dug u dinarima)

Period primene

Zatezna kamata

– na dug koji glasi na dinare –

od 1. 1. 2015. do 12. 3. 2015.

16,00%

od 13. 3. 2015. do 9. 4. 2015.

15,50%

od 10. 4. 2015. do 11. 5. 2015.

15,00%

od 12. 5. 2015. do 11. 6. 2015.

14,50%

od 12. 6. 2015. do 13. 8. 2015.

14,00%

od 14. 8. 2015. do 10. 9. 2015.

13,50%

od 11. 9. 2015. do 14. 10. 2015.

13,00%

od 12.10. 2015.

12,50%

 

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02… 68/14), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10 i 31/10), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nove referentne kamatne stope od 4,5%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 1. 1. 2015. do 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

od 12. 3. 2015. do 8. 3. 2015.

7,50%

17,50%

7,50%

od 9. 4. 2015. do 10. 5. 2015.

7,00%

17,00%

7,00%

od 11. 5. 2015. do 10. 6. 2015.

6,50%

16,50%

6,50%

od 11. 6. 2015. do 12. 8. 2015.

6,00%

16,00%

6,00%

od 13. 8. 2015. do 9. 9. 2015.

5,50%

15,50%

5,50%

od 10. 9. 2015. do 13.10. 2015.

5,00%

15,00%

5,00%

od 14. 10. 2015.

4,50%

15,50%

4,50%

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 12. novembra 2015. godine.