Просечна зарада исплаћена у Републици Србији у октобру 2015. године износи 60.767 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у септембру 2015. године, номинално је већа за 0,4%, а реално за 0,6%.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у октобру 2015. износи 44.124 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у септембру 2015. године, номинално је већа за 0,5%, а реално за 0,7%.
● Просечна зарада исплаћена у октобру 2015. године номинално је мања за 1,9%, а реално за 3,3% од просечне зараде исплаћене у октобру 2014. године.
● Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у октобру 2015. године номинално је мања за 1,8%, а реално за 3,2% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у октобру 2014. године.
● Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–октобар 2015. године, у поређењу са  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–октобар 2014. године, номинално је мања за 0,9%, а реално за 2,3%.
● Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–октобар 2015. године, номинално је мања за 0,6, а реално за 2,0% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар-октобар 2014. године.

Саопштење РЗС 311/2015

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, октобар 2015.

РСД

Регион

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

X

I – X

X

I – X

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

60.767

60.222

44.124

43.764

СРБИЈА – СЕВЕР

67.545

66.999

49.043

48.765

Београдски регион

75.999

74.927

55.213

54.603

Регион Војводине

58.331

58.275

42.318

42.341

СРБИЈА – ЈУГ

51.800

51.141

37.615

37.064

Регион Шумадије и Западне Србије

51.007

50.309

37.136

36.557

Регион Јужне и Источне Србије

52.755

52.139

38.192

37.671

Регион Косово и Метохија