Просечна зарада исплаћена у новембру 2014. године износи 60.982 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у октобру 2014. години, номинално је мања за 1,6% и реално је мања за 1,6%.

 Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у новембру 2014. године износи 44.206 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у октобру 2014. године, номинално је мања за 1,6% и реално је мања за 1,6%.

Новембар 2014.

 – Просечна зарада исплаћена у новембру 2014. године номинално је већа за 0,1%, а реално је мања за 2,2% од просечне зараде исплаћене у новембру 2013. године.

– Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у новембру 2014. године номинално је већа за 0,2%, а реално је мања за 2,1% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру 2013. године.

Јануар–новембар 2014.

– Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–новембар 2014. године, у поређењу са  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–новембар 2013. године, номинално је већа за 1,5%, а реално је мања за 0,6%.

– Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–новембар 2014. године, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–новембар 2013. године, номинално је већа за 1,7%, а реално је мања за 0,4%.

По регионима, у месецу новембру 2014. исплаћене су просечне зараде у износима:

Ниво

Зарада

Зарада без пореза и доприноса

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

60.982

44.206

СРБИЈА – СЕВЕР

67.662

49.057

Београдски регион

75.277

54.630

Регион Војводине

59.213

42.874

СРБИЈА – ЈУГ

52.011

37.692

Регион Шумадије и Западне Србије

51.109

37.156

Регион Јужне и Источне Србије

53.096

38.336

Регион Косово и Метохија

Саопштење РЗС 351/2014

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).