Просечна зарада исплаћена у децембру 2015. године износи 70.763 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у новембру 2015. године, номинално је већа за 16,2% и реално је већа за 16,4%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2015. године износи 51.485 динара. У поређењу с просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у новембру 2015. године, номинално је већа за 16,6% и реално је већа за 16,8%.

Просечна зарада исплаћена у децембру 2015. године номинално је већа за 2,9% и реално је већа за 1,4% од просечне зараде исплаћене у децембру 2014. године.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2015. године номинално је већа за 3,0% и реално је већа за 1,5% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2014. године.

Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–децембар 2015. године, у поређењу са  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–децембар 2014. године, номинално је мања за 0,5%, а реално је мања за 2,4%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–децембар 2015. године, номинално је мања за 0,2%, а реално за 2,1% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–децембар 2014. године.

 

Саопштење РЗС 15/2016

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 Просечне зараде по запосленом, по регионима Републике Србије, децембар 2015.

                                                                                                                                               РСД

Регион

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

XII

I – XII

XII

I – XII

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

70.763

61.145

51.485

44.432

СРБИЈА – СЕВЕР

80.465

68.147

58.628

49.596

Београдски регион

90.955

76.216

66.516

55.551

Регион Војводине

69.006

59.279

50.009

43.050

СРБИЈА – ЈУГ

57.929

51.785

42.038

37.530

Регион Шумадије и Западне Србије

57.437

51.009

41.777

37.066

Регион Јужне и Источне Србије

58.529

52.719

42.355

38.088

Регион Косово и Метохија