Kraj je poslovne godine, pa smo zato pripremili sažetak pravila za vrednovanje pozicija sredstava, obaveza i kapitala, kao i postupaka za kontrolu ispravnosti evidentiranja poslovnih događaja koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi.

U priručniku su dati i primeri knjiženja nekih karakterističnih poslovnih događaja (150 primera), a uz svaki račun dali smo informaciju o člancima u dosadašnjim izdanjima u kojima je detaljnije obrađena tematika i dati primeri knjiženja.

Priručnik “Vrednovanje pozicija i kontrolni postupci pri izradi završnog računa za 2021. godinu sa 150 primera knjiženja prema novom Kontnom okviru“, dostupan je pretplatnicima u delu Poslovni savetnik u okviru grupe Priručnici i drugi korisni akti.

Redakcija časopisa Poslovni savetnik