Rok za registrovanje stambenih zgrada i odgovarajuće upravljanje, odnosno
izbor upravnika zgrade, istekao je danas i njegovog produženja neće biti.

Međutim, to ipak ne znači da u narednom periodu zgrade neće moći da
se registruju, tim pre što je taj posao do pre nekoliko dana uradilo oko
50 odsto zgrada.

Po obrazloženju v. d. pomoćnice ministarke građevine Jovanke
Atanacković, zgrade će moći da se registruju i nakon današnjeg dana, i to
sve dok se u njih ne uvede prinudna uprava ako to ne učine. Današnji rok
zapravo znači da već od sutra može da se obavlja inspekcijski nadzor. Taj
nadzor treba da proveri da li je zgrada registrovana i da li je
izabrala svoj sistem upravljanja, a ako to nije učinila, biće joj ostavljen
rok od 30 dana, kao i nalog da postupi u skladu sa Zakonom o stanovanju.
Tek ukoliko stanari zgrade ni u tom roku ne postupe po Zakonu o
stanovanju – odnosno ne registruju stambenu jedinicu i ne izberu
upravnika –lokalna samouprava im sa spiska profesionalnih upravnika
dodeljuje prinudnog dok ne postignu dogovor među sobom.

– Možda stanari odluče da zadrže tog prinudnog upravnika, možda ne,
sve je bazirano na njihovoj volji i oni odlučuju – objasnila je Jovanka
Atanacković, dodajući da prinudna uprava traje samo dok stanari ne
izaberu upravnika. – Za sada ima 7.000 novih registrovanih zgrada i oko
15.000 registrovanih po prethodnom zakonu. Od početka obuke za
profesionalne upravnike u junu ove godine, ispit je položilo njih 400, a u
toku je decembarski rok, za koji je prijavljeno 254 kandidata.

Predsednica Udruženja profesionalnih upranika i organizatora Srbije
Sanja Šćepanović objasnila je za „Dnevnik” da cenu usluga profesionalnih
upravnika zgrada određuju sami licencirani upravnici u dogovoru sa
stanarima, dok lokalne samouprave utvrđuju cenovnik samo za prinudne
upravnike. Drugim rečima, ukoliko stanari sami izaberu ili postave
upravnika zgrade, oni se i dogovaraju o ceni usluga, a tek ukoliko se
određuje prinudni upravnik, pojavljuje se opština sa svojim cenovnikom.

– Cenovnik za poslove upravljanja zgradom utvrđuje se po tržišnim cenama u
svakoj lokalnoj samoupravi. Država je u obavezi da utvrdi cenovnik, ali
samo za prinudne upravnike zgrada, i ona će to na vreme učiniti, a
stanari treba da se dogovore o novom načinu upravljanja zgradom. Oni mogu,
ali ne moraju, da izaberu novog upravnika zgrade ili nekog od svojih
komšija koji su i do sada obavljali tu dužnost. Takođe, na njima je i da
utvrde cenovnik, a i do sada su se neki predsednici skupština stanara
plaćali. Može i ne mora tako biti i od Nove godine. Takođe, ako se za
upravnika zgrade, koji zakonom dobija mnoge obaveze, izabere neko od
stanara, on ne mora imati licencu – objasnila je Sanja Šćepanović.

– Cenovnik za poslove upravljanja zgradom utvrđuje se po tržišnim cenama u
svakoj lokalnoj samoupravi. Država je u obavezi da utvrdi cenovnik, ali
samo za prinudne upravnike zgrada, i ona će to na vreme učiniti, a
stanari treba da se dogovore o novom načinu upravljanja zgradom. Oni mogu,
ali ne moraju, da izaberu novog upravnika zgrade ili nekog od svojih
komšija koji su i do sada obavljali tu dužnost. Takođe, na njima je i da
utvrde cenovnik, a i do sada su se neki predsednici skupština stanara
plaćali. Može i ne mora tako biti i od Nove godine. Takođe, ako se za
upravnika zgrade, koji zakonom dobija mnoge obaveze, izabere neko od
stanara, on ne mora imati licencu – objasnila je Sanja Šćepanović.

Naša sagovornica je precizirala da, tek ukoliko stanari ne mogu ni
jedno ni drugo, dakle niti da između sebe izaberu upravnika niti da
angažuju nekog s licencom, sledi uvođenje prinudnog upravnika i za njega
će im biti određen cenovnik jer taj čovek mora biti plaćen za svoj
odgovoran rad. Uvidom u registar profesionalnih upravnika koji je
objavljen na sajtu Privredne komore Srbije utvrdili smo da je upisano 315
licenciranih profesionalnih upravnika, a najviše ih u Vojvodini ima u
Novom Sadu – 80, Subotici – 12, Somboru – pet, Zrenjaninu, Kikindi i
Pančevu po tri, Sremskoj Mitrovici, Bačkoj Palanci i Kuli po dva, u
Inđiji, Staroj Pazovi, Čoki, Šajkašu i Čurugu po jedan…

Protekli mesec licencirani upravnici zgrada već su stanarima iznosili
svoje ponude za upravljanje zgradom, što podrazumeva i njen upis u
registar. Uz ponudu, izneli su i cenovnik, koji se u Novom Sadu kretao
između 200 i 300 dinara po stanu, u Sremskoj Mitrovici 240, Subotici
između 150 i 300, Beogradu 250 i 300 dinara… Cenu po stanu stanari bi
plaćali preko komunalnih računa.

Izvor: sajt Dnevnik-a