Vlada preporučuje organima koji upravljaju portalima na kojima se pružaju usluge elektronske uprave da za potrebe identifikacije i potpisivanje dokumenata omoguće upotrebu kvalifikovanog elektronskog potpisa, piše u donetom Zaključku.

Kvalifikovani elektronski poptis u klaudu izdaje Kancelarija za infomacione tehnologije i elektronsku upravu.

Osim potpisa, Vlada organima preporučuje da omoguće korišćenje elektronskog pečara i vremenskog žiga koje izdaju svi pružaoci usluga koji su u upisani u registar koji vodi ministarstvo nadležno za poslove informacionog društva.

Izvor: sajt Novaekonomija