Potrošačke cene proizvoda i usluga u maju 2015. godine, u odnosu na april 2015. godine, (mesečni rast), u proseku su niže za 0,3%. Godišnji rast potrošačkih cena bio je 1,5% (maj 2015. u odnosu na maj 2014. godine), dok su u odnosu na decembar 2014. godine povećane za 1,6% (tekući rast).

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-1,1%) i u grupama Zdravstvo i Rekreacija i kultura (za po -0,1%). Rast cena zabeležen je u grupama Transport (0,5%), Alkoholna pića i duvan (0,4%), Restorani i hoteli (0,3%), kao i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, Komunikacije i Obrazovanje (za po 0,1%). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju 2015. godine u Republici Srbiji iznosila je 43.964 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u aprilu 2015. godine, nominalno je manja za 3,6% i realno je manja za 3,3%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u maju 2014. godine, nominalno je manja za 0,5% i realno je manja za 2,0%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar-maj 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-maj 2014. godine, nominalno je manja za 0,4% i realno je manja za 1,6%.

Nova Prosečna potrošačka korpa za mesec maj 2015. godine iznosila je 67.004,99 dinara i manja je od Nove Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,07% ili 45,14 dinara. U odnosu na maj 2014. godine Nova Prosečna potrošačka korpa veća je 1,64%.

Nova Minimalna potrošačka korpa za maj 2015. godine iznosila je 34.841,72 dinara i manja je za 0,41% ili 142,68 dinara, u odnosu na Novu Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na maj 2014. godine Nova minimalna potrošačka korpa veća je za 1,49%.

Kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Nove Prosečne, odnosno Nove Minimalne potrošačke korpe u maju 2015. godine je ista u odnosu na prethodni mesec.

Za pokriće Nove Prosečne potrošačke korpe u maju 2015. godine bilo je potrebno 1,52 prosečnih zarada, a za pokriće Nove Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,79 prosečne zarade. U maju 2014. godine za pokriće Nove Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,49 prosečnih zarada, a za pokriće Nove Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,78 prosečne zarade.

Promet robe u trgovini na malo* u maju 2015. godine u odnosu na maj 2014. godine, veći je u tekućim cenama za 1,4%, a u stalnim cenama za 1,5%.

U maju 2015, u poređenju sa prethodnim mesecom, promet robe je veći u tekućim cenama za 1,1%, a u stalnim cenama za 1,2%.

Promet robe u trgovini na malo u periodu januar – maj 2015, u odnosu na isti period 2014. godine, manji je u tekućim cenama za 0,4%, a u stalnim cenama je veći za 0,6%.

* Indeksi prometa robe u stalnim cenama dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekućim cenama odgovarajućim indeksima potrošačkih cena, iz kojih su isključeni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi.

 

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije za januar – maj 2015. godine iznosi:

– 12.757,2 miliona dolara – pad od 13,9% u odnosu na isti period prethodne godine;

– 11.427,0 miliona evra – porast od 5,9% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvezeno je robe u vrednosti od 5.424,9 mil. dolara, što čini pad od 13,4% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 7.332,3 mil. dolara, što je za 14,3% manje nego u istom periodu prethodne godine. Pad izvoza i uvoza, kao i ukupne spoljnotrgovinske razmene, izraženo u dolarima, rezultat je jačanja ove valute, kako u odnosu na dinar, tako i u odnosu na evro.

Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 4.860,2 miliona, i to je povećanje od 6,6% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Uvoz robe imao je vrednost od 6.566,8 miliona, što predstavlja povećanje od 5,4% u odnosu na isti period prošle godine.

Deficit iznosi 1.907,3 mil. dolara, što čini smanjenje od 16,8% u odnosu na isti period prethodne godine. Izražen u evrima, deficit iznosi 1.706,6 miliona, što je povećanje od 2,3% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom je 74,0% i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 73,2%.

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u maju 2015. godine veća je za 17,7% nego u maju 2014. godine, a u odnosu na prosek 2014. godine veća je za 9,8%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–maj 2015. godine, u poređenju sa istim periodom 2014. godine, veća je za 2,0%.

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u maju 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Eksploatacija uglja, Proizvodnja mašina i opreme, Proizvodnja osnovnih metala i Proizvodnja pića.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za maj 2015, u odnosu na april 2015, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 6,2% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 2,7%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za maj 2015. godine, u odnosu na prosek 2014, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 14,2%, a za prerađivačku industriju rast od 9,1%.

Kvartalni bruto domaći proizvod obračunat je prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama.

Realni pad bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2015. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 1,8%.

Desezonirana serija podataka pokazuje pad bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2015. godine od 0,4% u odnosu na prethodni kvartal.

Posmatrano po delatnostima, u prvom kvartalu 2015. godine u odnosu na isti period prethodne godine značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja, 4,8%. Značajan pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u: sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, 4,0% i sektoru državna uprava i obavezno socijalno osiguranje, obrazovanje i zdravstvena i socijalna zaštita, 3,8%.

Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u prvom kvartalu 2015. godine u odnosu na isti period prethodne godine realni rast zabeležen je kod sledećih agregata: bruto investicije u osnovne fondove, 4,4%, izvoz robe i usluga, 9,7% i uvoz robe i usluga, 11,0%. Realni pad zabeležen je kod sledećih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava, 0,6%, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 2,7% i izdaci za finalnu potrošnju države, 3,5%.