Изменом Закона о територијалној организацији Републике Србије (“Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), чија је примена почела 9.3.2016. године, формирани су нови градови у Републици Србији и то: Вршац, Кикинда и Пирот.

Сходно томе, у правној бази Прописи.нет прате се прописи новоунетих гласила: “Сл. лист града Вршца“, “Сл. лист града Кикинде“.

Град Пирот смо пратили и када је имао статус општине, а по добијању статуса града и даље се објављује у оквиру “Сл. листа града Ниша“.

Редакција Инг-Про