Грађани Србије који купују први стан имаће право на повраћај ПДВ и у случају када је та некретнина под хипотеком, предвиђено је изменама Закона о ПДВ које је данас усвојила Скупштина Србије.

До сада су грађани имали право на повраћај ПДВ за куповину првог стана, а сада је то право омогућено и ако је први стан који купују под хипотеком, односно стан који је предмет извршења у извршном поступку.

Измене закона примењиваће се од 1. јануара 2018. године, осим одредби које се односе на повраћај ПДВ за промет добара која се носе у иностанство у личном пртљагу, за некомерцијалне сврхе, уз испуњавање свих законских услова, а које ће се примењивати од 1. јануара 2019.

 

Извор: сајт Блиц-а