Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији у фебруару 2017. године, у односу на јануар 2017. године, у просеку више за 0,7%. Потрошачке цене у фебруару 2017. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 3,2%, док су у поређењу са децембром 2016. године повећане за 2,2%.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у фебруару 2017. године у односу на претходни месец раст цена је забележен у групама: Храна и безалкохолна пића (1,6%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (1,3%), Транспорт (1,2%), Алкохолна пића и дуван (0,5%), Ресторани и хотели (0,3%) и Образовање (0,1%). Пад цена забележен је у групама: Oдећа и обућа (-2,2%), Рекреација и култура (-0,6%), Комуникације (-0,3%) и Здравство (-0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна инфлација у фебруару 2017. (у односу на јануар 2017) износи 0,7%;

– годишња инфлација у фебруару 2017. (у односу на фебруар 2016) износи 3,2%.

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2017. години

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

101,4

1,4%

2,4%

Фебруар

100,7

0,7%

3,2%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2016

2,4

1,5

0,6

0,4

0,7

0,3

1,2

1,2

0,6

1,5

1,5

1,6

2017

2,4

3,2

Месечна стопа3)

2016

0,6

-0,1

-0,1

0,4

0,1

0,1

-0,1

0,9

-0,6

0,7

-0,1

-0,1

2017

1,4

0,7

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију.

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у процентима.

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у процентима.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 64/2017