Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у децембру 2016. године, у односу на новембар 2016. године, у просеку  ниже за 0,1%. Потрошачке цене у децембру 2016. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 1,6%. У 2016. години, потрошачке цене су у просеку повећане 1,2% у односу на 2015. годину.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у децембру 2016. године, у односу на претходни месец, пад цена је забележен у групама Храна и безалкохолна пића (-1,0%), Ресторани и хотели и Рекреација и култура (за по -0,2%) и у групама Здравство и Образовање (за по -0,1%). Раст цена забележен је у групама Транспорт (1,0%), Комуникације (0,4%), Одећа и обућа (0,3%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,2%) и у групи Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,1%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна дефлација у децембру 2016. (у односу на новембар 2016.) износи 0,1%;

– годишња инфлација у децембру 2016. (у односу на децембар 2015.) износи 1,6%.

– годишња инфлација у 2016. години, у односу на 2015. годину, износи 1,2%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2016. години

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

100,6

0,6%

2,4%

Фебруар

99,9

-0,1%

1,5%

Март

99,9

-0,1%

0,6%

Април

100,4

0,4%

0,4%

Мај

100,1

0,1%

0,7%

Јун

100,1

0,1%

0,3%

Јул

99,9

-0,1%

1,2%

Август

100,9

0,9%

1,2%

Септембар

99,4

-0,6%

0,6%

Октобар

100,7

0,7%

1,5%

Новембар

99,9

0,1%

1,5%

Децембар

99,9

0,1%

1,6%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2015

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

1,9

1,0

2,1

1,4

1,4

1,3

1,5

2016

2,4

1,5

0,6

0,4

0,7

0,3

1,2

1,2

0,6

1,5

1,5

1,6

Месечна стопа3)

2015

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

0,5

-0,9

0,9

0,0

-0,2

-0,1

-0,2

2016

0,6

-0,1

-0,1

0,4

0,1

0,1

-0,1

0,9

-0,6

0,7

-0,1

-0,1

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

Саопштење РЗС бр. 7/2017