800×600

< <

Републички завод за статистику саопштио је да су
потрошачке цене у Србији у децембру 2017. године, у односу на новембар 2017.
године, у просеку остале на истом нивоу.

Потрошачке
цене у децембру 2017. године, у поређењу са истим месецом претходне године,
повећане су 3,0%. У 2017. години потрошачке цене су у просеку повећане 3,0% у
односу на 2016.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени
потрошње, у децембру 2017. године, у односу на претходни месец, раст
цена је забележен у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива
(0,4%), Транспорт и Рекреација и култура (за по 0,3%), Комуникације (0,2%),
Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Образовање (за по 0,1%). Пад
цена забележен је у групама Одећа и обућа (-0,6%), Храна и безалкохолна пића и
Ресторани и хотели (за по -0,2%) и у групи Алкохолна пића и дуван (-0,1%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су
потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна инфлација у децембру 2017 (у односу на новембар
2017) износи 0,0%;

– годишња инфлација у децембру 2017 (у односу на децембар
2016) износи 3,0%.

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе
инфлације у 2017. години

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

101,4

1,4%

2,4%

Фебруар

100,7

0,7%

3,2%

Март

100,2

0,2%

3,6%

Април

100,8

0,8%

4,0%

Мај

99,5

-0,5%

3,5%

Јун

100,2

0,2%

3,6%

Јул

99,6

-0,4%

3,2%

Август

100,2

0,2%

2,5%

Септембар

100,1

0,1%

3,2%

Октобар

100,2

0,2%

2,8%

Новембар

100,0

0,0%

2,8%

Децембар

100,0

0,0%

3,0%

 

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2016.

2,4

1,5

0,6

0,4

0,7

0,3

1,2

1,2

0,6

1,5

1,5

1,6

2017.

2,4

3,2

3,6

4,0

3,5

3,6

3,2

2,5

3,2

2,8

2,8

3,0

Месечна стопа3)

2016.

0,6

-0,1

-0,1

0,4

0,1

0,1

-0,1

0,9

-0,6

0,7

-0,1

-0,1

2017.

1,4

0,7

0,2

0,8

-0,5

0,2

-0,4

0,2

0,1

0,2

0,0

0,0

1) Индекси су израчунати без
података за АП Косово и Метохију.

2) Годишња стопа инфлације –
промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у процентима.

3) Месечна стопа инфлације –
промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у процентима.

 

Напомена:
Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да
они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 9/2018