800×600

<<

Republički zavod za statistiku saopštio je da su
potrošačke cene u Srbiji u decembru 2017. godine, u odnosu na novembar 2017.
godine, u proseku ostale na istom nivou.

Potrošačke
cene u decembru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine,
povećane su 3,0%. U 2017. godini potrošačke cene su u proseku povećane 3,0% u
odnosu na 2016.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni
potrošnje, u decembru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast
cena je zabeležen u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva
(0,4%), Transport i Rekreacija i kultura (za po 0,3%), Komunikacije (0,2%),
Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Obrazovanje (za po 0,1%). Pad
cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (-0,6%), Hrana i bezalkoholna pića i
Restorani i hoteli (za po -0,2%) i u grupi Alkoholna pića i duvan (-0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Pošto su
potrošačke cene mera inflacije u Srbiji, možemo reći:

– mesečna inflacija u decembru 2017 (u odnosu na novembar
2017) iznosi 0,0%;

– godišnja inflacija u decembru 2017 (u odnosu na decembar
2016) iznosi 3,0%.

 

Uporedni pregled kretanja potrošačkih cena i stope
inflacije u 2017. godini

 

Mesec

Indeks potrošačkih cena

Mesečna stopa inflacije

Godišnja stopa inflacije

Januar

101,4

1,4%

2,4%

Februar

100,7

0,7%

3,2%

Mart

100,2

0,2%

3,6%

April

100,8

0,8%

4,0%

Maj

99,5

-0,5%

3,5%

Jun

100,2

0,2%

3,6%

Jul

99,6

-0,4%

3,2%

Avgust

100,2

0,2%

2,5%

Septembar

100,1

0,1%

3,2%

Oktobar

100,2

0,2%

2,8%

Novembar

100,0

0,0%

2,8%

Decembar

100,0

0,0%

3,0%

 

 

Inflacija merena indeksima potrošačkih cena

Republika Srbija1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Godišnja stopa2)

2016.

2,4

1,5

0,6

0,4

0,7

0,3

1,2

1,2

0,6

1,5

1,5

1,6

2017.

2,4

3,2

3,6

4,0

3,5

3,6

3,2

2,5

3,2

2,8

2,8

3,0

Mesečna stopa3)

2016.

0,6

-0,1

-0,1

0,4

0,1

0,1

-0,1

0,9

-0,6

0,7

-0,1

-0,1

2017.

1,4

0,7

0,2

0,8

-0,5

0,2

-0,4

0,2

0,1

0,2

0,0

0,0

1) Indeksi su izračunati bez
podataka za AP Kosovo i Metohiju.

2) Godišnja stopa inflacije –
promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u procentima.

3) Mesečna stopa inflacije –
promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u procentima.

 

Napomena:
Republički zavod za statistiku od 1999. ne raspolaže podacima za KiM, tako da
oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

 

Saopštenje RZS br. 9/2018