Рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2018. годину за физичка лица, предузетнике и правна лица је 15. мај 2018. године, саопштено је из Секретаријата за јавне приходе.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.
За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе која врше пријем странака сваког радног дана од 8 до 14 часова, изузев среде, када је пријем странака од 8 до 18.30 часова.

 

Извор: сајт Блиц-а