Saglasno članu 213. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019 i 92/2023) i Uputstvu za korišćenje Portala javnih nabavki („Sl. glasnik RS“, br. 93/2020 i 96/2023 – dalje: Uputstvo) zahtev za zaštitu prava podnosi se elektronskim putem preko Portala javnih nabavki.

Uputstvom je propisano da ukoliko je podnosilac zahteva za zaštitu prava ovlastio punomoćnika na preduzimanje radnji u postupku zaštite prava, e-Zahtev za zaštitu prava podnosi punomoćnik koji u okviru e-Zahteva dostavlja ovlašćenje za zastupanje u postupku zaštite prava. Pravo na zastupanje putem Portala, može da se dodeli samo subjektu koji je registrovan na Portalu javnih nabavki.

Detaljno uputstvo o načinu davanja ovlašćenja punomoćniku za preduzimanje radnji u postupku zaštite prava, nalazi se na sledećem linku.

Izvor: sajt Kancelarije za javne nabavke
Naslov: Redakcija