U elektronskom pravnom izdanju Propisi.net, kao i u Paketu propisa (izdanje na DVD-ju), 22.2.2019. godine, u delu “Komentari“,  objavljeni su komentari seta zakona iz oblasti obrazovanja. Iste možete pronaći pod sledećim nazivima:

  • Novine u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
  • Novine u Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
  • Novine u Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
  • Novine u Zakonu o učeničkom i studentskom standardu

Redakcija ING-PRO