Objavljen je septembarski broj časopisa “Poslovni savetnik’. 

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net 

Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. 

Klikom na pregled u nastavku možete pogledati skraćeni sadržaj ovog broja.