Objavljen je septembarski broj časopisa “Propisi u praksi – Lege Artis“. 

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.propisiupraksi.rs ili www.legeartis.rs

Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. 

Klikom na pregled u nastavku možete pogledati skraćeni sadržaj ovog broja.