– са званичним мишљењима и ауторским текстовима из свих области радног права –

 

Обавештавамо вас да је изашао из штампе први број

БИЛТЕНА СЛУЖБЕНИХ МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ
– са званичним мишљењима и ауторским текстовима из свих области радног права –

Компанија Инг-Про, као овлашћени издавач, у сарадњи с Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, објављује Билтен службених мишљења.

Осим великог броја службених мишљења о различитим институтима радног права и у овом броју доносимо ауторске текстове – реферате стручних лица из Министарства у којима су обрађени поједини аспекти радног времена, затим безбедност и здравље на раду при коришћењу рачунара као опреме за рад, накнада зараде, запошљавање особа са инвалидитетом, старосне пензије.

Билтен, је  намењен је привредним друштвима, јавном сектору, удружењима послодаваца, синдикатима, привредним коморама, образовним институцијама, адвокатима итд.

Надамо се да ће и овај број помоћи у пословању и допринети ефикаснијем раду и послодаваца и њихових запослених и да ће помоћи у уједначавању поступања у примени прописа у области рада.

Актуелна званична мишљења сектора и управа Министарства доступна су у штампаном издању – четири броја годишње – по цени од 8.990,00 + 10% ПДВ-а.

Тираж је ограничен.

Све предлоге у вези с могућим темама ауторских текстова можете нам слати на redakcija@ingpro.rs.

За претплату нам пишите на: office@ingpro.rs или нас позовите на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822.