Objavljen je oktobarski broj časopisa “Poslovni savetnik’.

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net

Časopis se objavljuje i u štampanom obliku.

Klikom na pregled u nastavku možete pogledati skraćeni sadržaj ovog broja.