Objavljen je novembarski broj časopisa “Propisi u praksi – Lege Artis“.

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama
dostupna je na sajtu ili posetite sajt www.legeartis.rs ili www.propisiupraksi.rs

Časopis se objavljuje i u štampanom obliku.

Klikom na pregled u nastavku možete pogledati skraćeni sadržaj ovog broja.