Objavljen je martovski broj časopisa “Propisi u praksi – Lege Artis“.

Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.propisiupraksi.rs ili www.legeartis.rs.
Časopis se objavljuje i u štampanom obliku.
Klikom na pregled u nastavku možete pogledati skraćeni sadržaj ovog broja.