Objavljen je junski broj časopisa “Propisi u praksi – Lege Artis“. 
Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.propisiupraksi.rs ili www.legeartis.rs
Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. 
Klikom na pregled u nastavku možete pogledati skraćeni sadržaj ovog broja.