Објављен је јунски број часописа “Прописи у пракси – Леге Артис“. 
Актуелни електронски број као и комплетна архива са разним претрагама доступна је на сајту www.propisiupraksi.rs или www.legeartis.rs
Часопис се објављује и у штампаном облику. 
Кликом на преглед у наставку можете погледати скраћени садржај овог броја.