Objavljen je junski broj časopisa “Poslovni savetnik’. 
Aktuelni elektronski broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.poslovnisavetnik.net 
Časopis se objavljuje i u štampanom obliku. 
Klikom na pregled u nastavku možete pogledati skraćeni sadržaj ovog broja.