Објављен је фебруарски број часописа “Прописи у пракси – Леге Артис“.

Актуелни електронски број као и комплетна архива са разним претрагама доступна је на сајту www.propisiupraksi.rs или www.legeartis.rs.
Часопис се објављује и у штампаном облику.
Кликом на преглед у наставку можете погледати скраћени садржај овог броја.