Obaveštavamo korisnike izdanja Propisi.net da je Redakcija u proteklom periodu ažurirala obrasce iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu uključujući i Pravilnik o o bezbednosti i zdravlju na radu sa osnovne i srednje škole, kao i Pravilnik o sistematizaciji u osnovnim školama i više pravilnika koji regulišu rad u osnovnim muzičkim školama.

Podsećamo Vas da ove kao i sve novounete odnosno ažurirane obrasce možete svakodnevno, samostalno pratiti  u delu “Obrasci“, kroz tabulator “Novo“.