Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo o novom unapređenju elektronskog pravnog izdanja Propisi.net –tabulatoru “Komentari“.

Do sada su komentari propisa bili objavljivani u okviru samog teksta propisa u pdf formatu (klikom na link u gornjem desnom ćošku, ikonica knjige ili reč “Komentari“ ili oznake “K“).

Novi unapređeni deo – tabulator “Komentari“, se nalazi u okviru početnog ekrana koji se pojavljuje odmah posle ulaska u izdanje a po redosledu smešten posle tabulatora “Ugovori“.

Novi tabulator “Komentari“ omogućuje:

– pretragu komentara po naslovu ili tekstu,

– pretragu komentara po oblastima po kojima su razvrstani,

– pretragu komentara po godini objavljivanja,

– pregled svih komentara na jednom mestu,

– vezu komentara sa propisom (strelica ka gore),

– vezu propisa sa komentarom (link u rezultatu pretrage “KO“ ili u zaglavlju prozora kroz koji se prikazuje tekst propisa),

– praćenje novounetih komentara kroz pregled dnevne ažurnosti u delu “Novo“ ili putem Mejl servisa (svi korisnici mejl servisa za propise sada automatski imaju uključen i mejl servis za komentare, a ukoliko to ne žele potrebno je da odčekiraju Komentare u podešavanjima u mejl servisu),,

– pregled komentara u word, pdf i html formatu.

Na osnovu svega iznetog, jasno je da će vam ovo novo unapređenje omogućiti lakše, brže i komfornije korišćenje komentara i propisa koji su od sada u međusobnoj vezi.

Dosadašnje ikonice u okviru teksta propisa, koje su upućivale na komentare (ikonica knjige ili reč “Komentari“ ili oznake “K“)  biće postepeno izbrisane.

Kao i ostali delovi izdanja i ovaj tabulator ima deo “Pomoć“ koji vam u najkraćim crtama pojašnjava rad u ovom delu.

 

Želimo vam uspešan rad,

Redakcija