Obaveštavamo korisnike Propisa.net, a pogotovo one koje prate crnogorsku pravnu regulativu, da smo u okviru dela Pravna mišljenja, počeli da pratimo, mišljenja Poreske uprave CG o primeni propisa Crne Gore.

U okviru Napredne pretrage, u kriterijumu “Donosilac“ možete selektovati zadnju stavku u nizu “Poreska uprava CG“, a potom taster traži. Nakon toga će izaći spisak mišljenja ove uprave. Podsećamo da se pretraga može vršiti i po rečima, a spisak pravnih mišljenja možete pogledati putem linka “PM“ u rezultatu pretrage propisa, kao i   kroz tekst propisa, gde se ispod svakog člana nalazi link “Pravna mišljenja“, odnosno kroz prozor iznad otvorenog teksta propisa.

Za korisnike koji koriste Mejl servis, u podešavanjima, mogu selektovati pomenutu upravu, od kada će na svoj mejl dobijati samo pravna mišljenja ove institucije.

Ovaj novi sadržaj pomoći će svim korisnicima kojima su potrebna mišljenja tj. tumačenja Poreske uprave CG o primeni poreskih i drugih zakona.

Redakcija Ing-Pro