Izašlo je iz štampe novo štampano izdanje!

IZAZOVI JAVNIH NABAVKI
Autor: Miloš Jović, samostalni savetnik u Upravi za javne nabavke

Knjiga “Izazovi javnih nabavki“ namenjena je svim akterima u oblasti javnih nabavki, naručiocima, ponuđačima, teoretičarima, praktičarima. Autor razjašnjava institute i procedure sa uporištem u teoriji, ali i uz praktični pristup istima. 

POGLEDAJTE SADRŽAJ

 
ISEČAK IZ RECENZIJE:
– Danijela Bojović, pomoćnik direktora Uprave za javne na¬bavke:
Iako je poslednja glava knjige posvećena predstojećem novom Zakonu o javnim nabavkama, upravo je jedan od njenih najvećih kvaliteta taj što knjiga svojim sadržajem ne ostaje zaro¬bljena u okvirima pozitivnog zakonodavstva, tako ne gubeći na svojoj vrednosti, bez obzira na zakonski okvir koji će u skorijoj budućnosti biti drugačiji od postojećeg.

– Jasmina Milenković, članica veća Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki:
Spajajući iskustva koja ima u primeni zakona, kao i praksu drugih zemalja, autor daje vrlo korisne savete kako se treba ponaša¬ti u određenim situacijama kako bi se prevazišli problemi do kojih može doći. Mislim da ova knjiga može biti od praktične pomoći kako licima koja sprovode javne nabavke kod naručioca, tako i predstavnicima ponuđača.

– dr Marko Špiler, profesor strukovnih studija na Visokoj tekstilnoj školi u Beogradu, docent na Fakultetu za menadž¬ment u Novom Sadu i pomoćnik direktora za javne nabavke u JKP „Beogradske elektrane”:
Autor kroz knjigu naglašava i obuhvata gotovo sve ključne aspekte u svim fazama procesa javne nabavke, kao i suštinske probleme i izazove u sistemu javnih nabavki, direktno se upu¬štajući u analizu pojedinih nedovoljno proučenih i razjašnje¬nih pitanja…
Osvrt na elemente koji će biti inkorpori¬rani u novi Zakon o javnim nabavkama, predstavlja deo knjige na koji učesnici u sistemu javnih nabavki treba da obrate pažnju…

Cena knjige je 2.000,00 dinara + PDV od 10%.

PREDRAČUN

Za sve ostalo pozovite nas na: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, faks: 011/2836-474 ili pišite na mejl: office@ingpro.rs