П О Н У Д А
Ново ИНГ-ПРО издање на CD-у!

САВЕТНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
– са обрасцима који се могу попуњавати
Кроз јединствен и оригиналан концепт
читаоцима се у Саветнику, уз велики број примера обрачуна, у потпуности
појашњава обрачун и исплата свих накнада предвиђених Законом о
финансијској подршци породици са децом.
Саветник је намењен правним и рачуноводственим службама у привредним
друштвима, јавном сектору и образовним институцијама, као и
предузетницима, рачуноводственим агенцијама, синдикатима, адвокатима
итд.

Аутор: Мр Жељко Албанезе

Садржај CD-а:

– Врсте одсуства породиља и очева по Закону о раду, који се плаћају по Закону;
– Остваривање права на накнаду зараде по основу рођења детета – услови,
начин обрачуна основице и накнаде зараде, потребна документација;
– Остваривање права на остале накнаде незапослених породиља по основу рођења детета – начин обрачуна и потребна документација;
– Остваривање права на родитељски додатак и дечји додатак;
– Остваривање права на остале накнаде родитељима по основу регресирања трошкова смештаја у предшколску установу;
– Обавезе надлежних органа градова и општина у вези са обрачуном и
исплатом накнаде зараде породиљама и подношењем пореске пријаве;
– Поступак и начин остваривања права на финансијску подршку породици с децом код надлежних органа градова и општина;
– Успостављање и коришћење информационог система за исплате по Закону.
+ Обрасци у ПДФ формату, који се могу попуњавати,
предвиђени су Правилником о ближим условима и начину остваривања права
на финансијску подршку породици са децом и Правилником о ближим
условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или
рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета.
+ Текст Закона и подзаконских аката

ЦЕНА: 2.200,00 ДИН. + ПДВ ОД 10%
Саветник ће бити доступан крајем августа 2018. године.

За све заинтересоване који имају обавезу регистрације предрачуна у Централни регистар, молимо вас да нас контактирате телефоном.

За наручивање, преузмите Предрачун, кликом на линк у наставку:


ПРЕДРАЧУН

За све детаљне информације, можете нам се обратити путем телефона:
011/2836-820, 2836-821, 2836-822 или путем мејла: office@ingpro.rs