ИНГ-ПРО ИНФО БИЛТЕН бесплатно вас обавештава сваког месеца на ваш мејл, о најновијим објављеним документима у електронском правном издању – ПРОПИСИ.НЕТ и његовим новинама, о новим бројевима штампаног и електронског часописа ПРОПИСИ У ПРАКСИ – Леге Артис
и најинтересантнијим чланцима, о терминима и програмима најновијих
саветовања, актуелностима из области права и финансија, као и о другим
издањима нашег издавачког друштва.

Ако желите да примате Инфо билтен на ваш мејл, можете се пријавити подношењем пријаве на мејл redakcija@ingpo.rs