Elektronski časopis „Poslovni savetnik” nalazi se na internet stranici www.poslovnisavetnik.net. 
Časopis sadrži uvek aktuelne članke iz oblasti poreza, računovodstva, budžetskog računovodstva i drugih srodnih oblasti. 
Kompletne članke mogu čitati samo pretplatnici, unosom korisničkog imena i lozinke.
Svi tekstovi na sajtu mogu se štampati i kopirati saglasno Zakonu o autorskom i srodnim pravima.
Na sajtu se nalaze i svi brojevi časopisa u pdf formatu. Skraćene verzije časopisa u pdf-u dostupne su svim posetiocima sajta.
Časopis se može pregledati i na ćiriličkom i na latiničkom pismu.
Na naslovnoj strani sajta se nalaze poslednje dodati članci, a sve članke čitaoci mogu pretraživati po rečima u nazivu i tekstu članka i prema oblastima kojima pripadaju. Osim toga, na naslovnoj strani, opcija News ticker, čitaoci mogu pratiti koji su članci poslednji dodati.
U časopisu se nalazi i detaljan kalendar poreskih i drugih obaveza.
Klikom na  Kamatni kalkulator pretplatnici tog izdanja mu mogu pristupiti. 

Najvažnije o rubrikama u časopisu:

POREZI
Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

RAČUNOVODSTVO
Pratimo računovodstvene promene privrednih subjekata od otvaranja poslovnih knjiga na početku godine, preko aktuelnih promena u toku godine, do popisa i sastavljanja godišnjeg računa.

BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO  
Mesečno pratimo poslovanje budžetskih korisnika i dajemo aktuelne obračune u knjigovodstvu po budžetskim propisima.
 
ZARADE, PLATE I DRUGA LIČNA PRIMANJA
Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa. Paralelno sa zaradama dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

OSTALO:
U ovom delu časopisa pratimo i novine u platnom prometu, aktuelnosti u sprovođenju carinskih propisa; dajemo tumačenja ministarstava i druge aktuelne teme.
Dati su najbitniji statistički podaci o kretanju zarada, plata, potrošačkih cena, kamatnih stopa i dr. u rubrici pod nazivom STATISTIKA.

 


Cena pretplate

Naziv izdanja

broj/kom.

jed. cena u din.

 

PDV 10% u din.

Ukupna cena u din. sa PDV-om

POSLOVNI SAVETNIK – elektronski časopis
– pretlata na 12 meseci

1

10.000,00

1,000,00

11.000,00

 Rok plaćanja: 

– za štampano izdanje – 15 dana od izvršene isporuke brojeva za 2017. godinu, koji su do ugovaranja pretplate izašli iz štampe i primljenog računa na adresu Naručioca.
– za elektronsko izdanje – 15 dana od aktiviranja korisničkog naloga i primljenog računa na adresu Naručioca.

 

Časopis možete poručiti na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, faks 011/2836-474 ili na mejl: office@ingpro.rs