Objavljena je Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2024-2026. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa, koja je stupila na snagu 25.11.2023. godine.

Ovom izmenom:
1) dopunjen je stav 4. tačka 6) Smernica uz Uredbu tako što je u ovoj tački, iza alineje četvrte (kojom je utvrđeno da se godišnja masa sredstava za zarade zaposlenih iz Priloga 11 može uvećati za najviše 10% u odnosu na planiranu masu sredstava za zarade u 2023. godini), dodata nova – peta alineja, koja glasi:
„- zarada zaposlenih čija bi osnovna zarada nakon uvećanja utvrđenog u alineji četvrtoj ove tačke, bila niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa Zakonom o radu, uvećava se do visine minimalne zarade, dok se prosečna zarada ostalih zaposlenih može uvećati za najviše 10%“.
2) stav 10. Smernica je izmenjen i glasi:
„Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, pored smernica navedenih u ovom aktu, mogu predložiti javnim preduzećima i druge smernice koje su od značaja za njihovo poslovanje, odnosno drugačije smernice u pogledu rashoda za zarade zaposlenih, s tim da se prosečna zarada starozaposlenih i novozaposlenih ne može uvećati više od procentualnog uvećanja minimalne cene rada.“

Ovo je i u vezi pitanja iz Kikinde koje ste mi poslali u ponedeljek – zaposleni koji dobijaju minimalnu zaradu imaju povećanje u 2024. za 17,8% a zarade svih zaposlenih treba uklopiti u dozvoljenih 10%.

Treba videti, odnosno potražiti objašnjenje: ako se izmenjenim stavom 10. Smernica mislilo na procentualno uvećanje minimalne cene rada koja će važiti u 2024. godini, u odnosu na 2023. godinu, onda bi taj procenat mogućeg uvećanja prosečne zarade zaposlenih mogao da bude do 17,8%, koliko se minimalna cena rada povećava u 2024. godini. Naravno sve to uz odobrenje osnivača – AP i JLS.

Ostaje nedoumica – ako se zaposlenima poveća minimalna zarada za 17,8%, ostali zaposleni dobiće manje od 10%, koliko na ukupnu masu zarada dozvoljava pomenuta Uredba, odnosno Smernice.

Izvor: Redakcija