Обавештавамо вас о новом садржају сајта Прописи.нет – Инг-Про вести.

С обзиром да смо електронско правно издање Прописи.нет унапредили  новим табулатором “Коментари“ и тиме омогућили напредно претраживање истих, то је ова досадашња колона “Коментари“ у којој смо претплатнике информисали о убацивању нових коментара у базу изгубила досадашњи значај.

Уместо претходно наведеног садржаја од данас ћемо у овом делу Инг-Про вести, објављивати обавештења и информације о унапређењима наших издања, претплатним акцијама и другим информацијама која су од значаја за претплатнике и делатност Инг-Про-а.

Редакција Инг-Про