Obaveštavamo vas o novom sadržaju sajta Propisi.net – Ing-Pro vesti.

S obzirom da smo elektronsko pravno izdanje Propisi.net unapredili  novim tabulatorom “Komentari“ i time omogućili napredno pretraživanje istih, to je ova dosadašnja kolona “Komentari“ u kojoj smo pretplatnike informisali o ubacivanju novih komentara u bazu izgubila dosadašnji značaj.

Umesto prethodno navedenog sadržaja od danas ćemo u ovom delu Ing-Pro vesti, objavljivati obaveštenja i informacije o unapređenjima naših izdanja, pretplatnim akcijama i drugim informacijama koja su od značaja za pretplatnike i delatnost Ing-Pro-a.

Redakcija Ing-Pro