Polje za logovanje unapređeno je i sada omogućuje da se sa stranice www.propisi.net može pristupiti svim elektronskim izdanjima ING-PRO-a, i to:

– Propisi.net,
– Elektronski časopis Lege Artis – propisi u praksi,
– Elektronski časopis Poslovni savetnik,
– Elektronsko izdanje za praćenje javnih nabavki,

Onima koji su pretplaćeni na još neka elektronska izdanja sem Propisi.neta, olakšaće pristup, jer ne moraju ići na matične stranice tih izdanja, kako bi im pristupili.

Nakon unosa korisničkog imena i šifre (koje su verovatno kod većine pretplatnika već memorisani u internet pretraživaču) potrebno je samo odabrati kom elektronskom izdanju želite pristupiti.

S obzirom da je stranica www.propisi.net namenjena našem glavnom elektronskom izdanju – Propisi.net, to je polje za ulaz, kao i ranije ostalo zelene boje, kako ne bi eventualno stvorilo zabunu prilikom pristupanja.

Naravno da su i matične stranice ostalih elektronskih izdanja, časoipsa Lege Artis – propisi u praksi, Poslovnog savetnika i Javnih nabavki i dalje aktivne na svojom matičnim internet stranicama www.legeartis.rs, www.poslovnisavetnik i www.javne-nabavke.net, preko kojih se vrši i registracija novih pretplatnika.