Prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/2001… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon), kada isplatilac prihoda nadoknađuje troškove i druge rashode fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, takva naknada ima karakter ostalih prihoda i oporezuje se po stopi od 20% po odbitku 20% normiranih troškova. Ova odredba Zakona upotrebljava se kada poslodavci angažuju fizička lica „sa strane” za obavljanje različitih poslova u okviru svoje delatnosti, na primer kada poslodavac – isplatilac upućuje lice koje nije kod njega zaposleno na službeni put u zemlji ili inostranstvu po konkretnom poslu i kad tom licu nadoknađuje troškove za vreme provedeno na službenom putu (dnevnica, putni troškovi i troškovi prenoćišta).

Istovremeno, poslednjim izmenama u članu 85. stav 5. Zakona, objavljenim u „Službenom glasniku RSˮ broj 113/2017, inovirane su odredbe koje se odnose na situacije kada poslodavci mogu da šalju lica koja nisu kod njih u radnom odnosu na službeni put bez plaćanja poreskih obaveza, o čemu dajemo više detalja u nastavku.

Slučajevi u kojima naknada troškova službenog putovanja licima koja nisu zaposlena kod poslodavca nema karakter oporezivih ostalih prihoda

Kao što je već navedeno, prema članu 85. stav 1. tačka 13) Zakona, ostalim prihodima, u smislu Zakona, smatraju se i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, a naročito naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, koje se oporezuju po stopi od 20%. Međutim, izuzetno od navedene tačke 13), stav 5. člana 85. Zakona…

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici elektronskog pravnog izdanja Propisi.net. Za pretplatu na izdanje kliknite – ovde.