Narodna banka Srbije objavila je radnu verziju Nacrta odluke o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke i radnu verziju Nacrta odluke o izmenama i dopunama Odluke o izveštavanju banaka.

Na navedene nacrte odluka primedbe i sugestije se mogu dostaviti do 5. oktobra 2016. godine, Sektoru za kontrolu poslovanja banaka na imejl adresu: kontrola.banaka@nbs.rs

Tekstove nacrta odluka i priloga možete preuzeti u nastavku:

Nacrti i prilozi


Izvor: sajt NBS