Народна банка Србије објавила је радну верзију Нацрта одлуке о извештавању о адекватности капитала банке и радну верзију Нацрта одлуке о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака.

На наведене нацрте одлука примедбе и сугестије се могу доставити до 5. октобра 2016. године, Сектору за контролу пословања банака на имејл адресу: kontrola.banaka@nbs.rs

Текстове нацрта одлука и прилога можете преузети у наставку:

Нацрти и прилози


Извор: сајт НБС