Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за октобар 2016. године.

Према тим подацима, куповна моћ, мерена односом просечне нето зараде и Просечне, односно Минималне потрошачке корпе у октобру 2016. године, незнатно је мања у односу на претходни месец, захваљујући, пре свега, смањењу просечне месечне нето зараде.

1. Просечна потрошачка корпа за месец октобар 2016. године износила је 68.038,93 динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,55% или 373,76 динара. У односу на октобар 2015. године Просечна потрошачка корпа већа је за 1,25%.

Минимална потрошачка корпа за октобар 2016. године износила је 35.265,01 динар и већа је за 0,39% или 137,66 динара, у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на октобар 2015. године Нова Минимална потрошачка корпа већа је за 1,16%.

2. Просечна месечна зарада без пореза и доприноса, исплаћена у октобру 2016. године, у Републици Србији износила је 45.281 динар. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса, исплаћену у септембру 2016. године, номинално је мања за 2,7% и реално је мања за 3,4%.

Просечна зарада без пореза и доприноса, исплаћена у октобру 2016. године, номинално је већа за 2,6% и реално је већа за 1,1% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса, исплаћену у октобру 2015. године.

Просечна зарада без пореза и доприноса, исплаћена у периоду јануар–октобар 2016. године, номинално је већа за 3,7% и реално је већа за 2,7% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса, исплаћену у периоду јануар–октобар 2015. године.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у октобру 2016. године била је потребна 1,5 просечна зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,78 просечне зараде.

У октобру 2015. године за покриће Нове Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,52 просечних зарада, а за покриће  Нове Минималне корпе било је довољно 0,79 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици, у октобру 2016. године, износила је 45.281 динар.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у октобру 2016. године статистика је регистровала у Београду (56.530 динара), Новом Саду (51.209 динара), Смедереву (47.432 динара), Ужицу (46.843 динара) и Панчеву (46.179 динара).

Просечна месечна зарада испод просека Републике у октобру 2016. године забележена је у Зрењанину (42.590 динара), С. Митровици (42.103 динара), Суботици (42.071 динар), Крагујевцу (41.191 динар), Нишу (40.825 динара), Зајечару (40.535 динара), Ваљеву (40.341 динар), Шапцу (39.709 динара), Краљеву (38.793 динара) и Лесковцу (33.770 динара).

5. Посматрано по градовима, у октобру 2016. године куповну моћ изнад просека Републике имали су Београд, Нови Сад, Смедерево и Ужице. У осталим градовима, који се статистички прате, просечна месечна нето зарада је покрила Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

6. Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици (45.281 динар) у октобру 2016. године, највећу нето зараду статистика је регистровала у Ваздушном саобраћају (178.213 динара), Рачунарском програмирању и консултантским делатностима (157.827 динара) и у Производњи дуванских производа (125.246 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, тур-оператора и резервација (21.263 динара), Кинематографска, телевизијска и музичка продукција (23.988 динара) и Поправка рачунара и предмета за личну употребу (24.891 динар).

 

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2016. години

 

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

jануар

40.443

67.277,45

35.027,65

1.66

0.87

 

фебруар

44.450

67.150,62

35.037,96

1,51

0,79

 

март

45.870

67.036,72

34.961,15

1,46

0,76

 

април

49.249

67.098,10

34.943,51

1,36

0,71

 

мај

43.951

67.117,80

34.965,44

1,53

0,80

 

јун

46.450

67.031,62

34.862,17

1,44

0,75

 

јул

46.280

67.143,82

34.887,54

1,45

0,75

 

август

45.286

67.995,71

35.307,18

1,50

0,78

 

септембар

46.558

67.665,17

35.265,01

1,45

0,75

 

октобар

45.281

68.038,93

35.402,67

1,50

0,78