Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za oktobar 2016. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć, merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u oktobru 2016. godine, neznatno je manja u odnosu na prethodni mesec, zahvaljujući, pre svega, smanjenju prosečne mesečne neto zarade.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec oktobar 2016. godine iznosila je 68.038,93 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,55% ili 373,76 dinara. U odnosu na oktobar 2015. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 1,25%.

Minimalna potrošačka korpa za oktobar 2016. godine iznosila je 35.265,01 dinar i veća je za 0,39% ili 137,66 dinara, u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na oktobar 2015. godine Nova Minimalna potrošačka korpa veća je za 1,16%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u oktobru 2016. godine, u Republici Srbiji iznosila je 45.281 dinar. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa, isplaćenu u septembru 2016. godine, nominalno je manja za 2,7% i realno je manja za 3,4%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u oktobru 2016. godine, nominalno je veća za 2,6% i realno je veća za 1,1% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa, isplaćenu u oktobru 2015. godine.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u periodu januar–oktobar 2016. godine, nominalno je veća za 3,7% i realno je veća za 2,7% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa, isplaćenu u periodu januar–oktobar 2015. godine.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u oktobru 2016. godine bila je potrebna 1,5 prosečna zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,78 prosečne zarade.

U oktobru 2015. godine za pokriće Nove Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,52 prosečnih zarada, a za pokriće  Nove Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,79 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici, u oktobru 2016. godine, iznosila je 45.281 dinar.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u oktobru 2016. godine statistika je registrovala u Beogradu (56.530 dinara), Novom Sadu (51.209 dinara), Smederevu (47.432 dinara), Užicu (46.843 dinara) i Pančevu (46.179 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u oktobru 2016. godine zabeležena je u Zrenjaninu (42.590 dinara), S. Mitrovici (42.103 dinara), Subotici (42.071 dinar), Kragujevcu (41.191 dinar), Nišu (40.825 dinara), Zaječaru (40.535 dinara), Valjevu (40.341 dinar), Šapcu (39.709 dinara), Kraljevu (38.793 dinara) i Leskovcu (33.770 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u oktobru 2016. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Novi Sad, Smederevo i Užice. U ostalim gradovima, koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada je pokrila Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (45.281 dinar) u oktobru 2016. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Vazdušnom saobraćaju (178.213 dinara), Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (157.827 dinara) i u Proizvodnji duvanskih proizvoda (125.246 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, tur-operatora i rezervacija (21.263 dinara), Kinematografska, televizijska i muzička produkcija (23.988 dinara) i Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu (24.891 dinar).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2016. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

januar

40.443

67.277,45

35.027,65

1.66

0.87

 

februar

44.450

67.150,62

35.037,96

1,51

0,79

 

mart

45.870

67.036,72

34.961,15

1,46

0,76

 

april

49.249

67.098,10

34.943,51

1,36

0,71

 

maj

43.951

67.117,80

34.965,44

1,53

0,80

 

jun

46.450

67.031,62

34.862,17

1,44

0,75

 

jul

46.280

67.143,82

34.887,54

1,45

0,75

 

avgust

45.286

67.995,71

35.307,18

1,50

0,78

 

septembar

46.558

67.665,17

35.265,01

1,45

0,75

 

oktobar

45.281

68.038,93

35.402,67

1,50

0,78