Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за јун 2015. године.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и  Просечне, односно Минималне потрошачке корпе у јуну 2015. године већа је него у претходном месецу, захваљујући, пре свега, повећању просечне месечне нето зараде.

1. Просечна потрошачка корпа за месец јун 2015. године износила је 67.065,40 динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,9% или 60,41 динара.

У односу на јун 2014. године Просечна потрошачка корпа већа је 1,69%.

2. Минимална потрошачка корпа за јун 2015. године износила је 34.787,86 динара и мања је за 0,15% или 53,86 динара, у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца.

У односу на јун 2014. године Минимална потрошачка корпа већа је за 1,48%.

Просечна месечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јуну  2015. године у Републици Србији износила је 44.583 динара.

У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају 2015. године, номинално је већа за 1,4%, а реално за 0,9%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јуну 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну 2014. године, номинално је мања за 0,7%, а реално за 2,6%.

Просечна зарада без пореза и доприноса  исплаћена у периоду јануар–јун 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–јун 2014. године, номинално је мања за 0,4%, а  реално за 1,7%.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у јуну 2015. године било је потребно 1,50 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,78 просечне зараде.

У јануару 2015. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,68  просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,87 просечне зараде.

У јуну 2014. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,47 просечних зарада, а за покриће  Минималне корпе било је довољно 0,76 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у јуну 2015. године, износила је 44.583 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у јуну 2015. године, статистика је регистровала у Београду (56.067 динара), Смедереву (49.771 динара), Новом Саду (49.583 динара) и Панчеву (47.666 динара). Месечна зарада испод просека Републике у јуну 2015. године, забележена је у Зрењанину (43.556 динара), Ужицу (42.372 динара), Крагујевцу (41.449 динара), Суботици (40.437 динара), Шапцу (40.221 динара), С. Митровици (38.886 динара), Ваљеву (38.358 динара), Зајечару (38.171 динара), Нишу (37.959 динара), Лесковцу (33.973 динара) и  Краљеву (35.524 динара).

5. Посматрано по градовима, у јуну 2015. године куповну моћ изнад просека Републике имали су: Београд и Смедерево. У свим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада је покрила Минималну  потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

6. Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици (44.583 динара) у јуну 2015. године, највећу нето зараду статистика је регистровала у Рачунарском програмирању и консултантским делатностима (165.724 динара), Услужним делатностима у рударству (151.620 динара) и у Управљачким делатностима и саветовању (139.172 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, тур-оператора и резервација (15.392 динара), Изнајмљивању и лизингу (22.525 динара) и Производњи одевних предмета (23.337 динара).

 

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2015. години

година-месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

јануар

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

 

фебруар

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

 

март

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81

 

април

45.605

67.050.13

34.984.40

1.47

0.77

 

Мај

43.964

67.004,99

34.841,72

1,52

0,79

 

Јун

44.583

67.065,40

34.787,86

1,50

0,78