Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za jun 2015. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i  Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u junu 2015. godine veća je nego u prethodnom mesecu, zahvaljujući, pre svega, povećanju prosečne mesečne neto zarade.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec jun 2015. godine iznosila je 67.065,40 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,9% ili 60,41 dinara.

U odnosu na jun 2014. godine Prosečna potrošačka korpa veća je 1,69%.

2. Minimalna potrošačka korpa za jun 2015. godine iznosila je 34.787,86 dinara i manja je za 0,15% ili 53,86 dinara, u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.

U odnosu na jun 2014. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 1,48%.

Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u junu  2015. godine u Republici Srbiji iznosila je 44.583 dinara.

U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u maju 2015. godine, nominalno je veća za 1,4%, a realno za 0,9%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u junu 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u junu 2014. godine, nominalno je manja za 0,7%, a realno za 2,6%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa  isplaćena u periodu januar–jun 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–jun 2014. godine, nominalno je manja za 0,4%, a  realno za 1,7%.

3.Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u junu 2015. godine bilo je potrebno 1,50 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,78 prosečne zarade.

U januaru 2015. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,68  prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,87 prosečne zarade.

U junu 2014. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,47 prosečnih zarada, a za pokriće  Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,76 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u junu 2015. godine, iznosila je 44.583 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u junu 2015. godine, statistika je registrovala u Beogradu (56.067 dinara), Smederevu (49.771 dinara), Novom Sadu (49.583 dinara) i Pančevu (47.666 dinara). Mesečna zarada ispod proseka Republike u junu 2015. godine, zabeležena je u Zrenjaninu (43.556 dinara), Užicu (42.372 dinara), Kragujevcu (41.449 dinara), Subotici (40.437 dinara), Šapcu (40.221 dinara), S. Mitrovici (38.886 dinara), Valjevu (38.358 dinara), Zaječaru (38.171 dinara), Nišu (37.959 dinara), Leskovcu (33.973 dinara) i  Kraljevu (35.524 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u junu 2015. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su: Beograd i Smederevo. U svim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada je pokrila Minimalnu  potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (44.583 dinara) u junu 2015. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (165.724 dinara), Uslužnim delatnostima u rudarstvu (151.620 dinara) i u Upravljačkim delatnostima i savetovanju (139.172 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, tur-operatora i rezervacija (15.392 dinara), Iznajmljivanju i lizingu (22.525 dinara) i Proizvodnji odevnih predmeta (23.337 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2015. godini

godina-mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

januar

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

 

februar

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

 

mart

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81

 

april

45.605

67.050.13

34.984.40

1.47

0.77

 

Maj

43.964

67.004,99

34.841,72

1,52

0,79

 

Jun

44.583

67.065,40

34.787,86

1,50

0,78