Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za decembar 2015. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u decembru 2015. godine je veća u odnosu na prethodni mesec, zahvaljujući povećanju prosečne mesečne neto zarade, kao i smanjenju vrednosti obe potrošačke korpe.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec decembar 2015. godine iznosila je 66.890,05 dinara i manja je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,05% ili 34,2 dinara. U odnosu na decembar 2014. godine Prosečna potrošačka korpa veća je 1,3%.

Minimalna potrošačka korpa za decembar 2015. godine iznosila je 34.826,00 dinara i manja je za 0,17% ili 59,2 dinara, u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.

U odnosu na decembar 2014. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 1,6%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u decembru 2015. godine u Republici Srbiji iznosila je 51.485 dinara.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u decembru 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u decembru 2014. godine, nominalno je veća za 3,0% i realno je veća za 1,5%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa  isplaćena u periodu januar decembar 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar decembar 2014. godine, nominalno je manja za 0,2% i  realno je manja za 2,1%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u decembru 2015. godine bilo je potrebno 1,30 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,68 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u decembru 2014. godine bilo je potrebno 1,32 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,69 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u decembru 2015. godine, iznosila je 51.485 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u decembru 2015. godine, statistika je registrovala u Beogradu (66.516 dinara) i Novom Sadu (59.688 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u decembru 2015. godine, zabeležena je u Pančevu (49.605 dinara), Užicu (49.456 dinara) Smederevu (48.048 dinara), Kragujevcu (47.873 dinara), Valjevu (46.396 dinara), Zrenjaninu (46.252 dinara), S. Mitrovici (45.598 dinara), Subotici (45.210 dinara), Kraljevu (43.897 dinara), Zaječaru (43.812 dinara), Šapcu (43.811 dinara), Nišu (43.120 dinara), i Leskovcu (37.546 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u decembru 2015. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Novi Sad, Smederevo i Kragujevac. U svim ostalim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (51.485 dinara) u decembru 2015. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (222.310 dinara), Uslužnim delatnostima u rudarstvu (204.979 dinara) i u Vazdušnom saobraćaju (152.003 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, tur-operatora i rezervacija (17.475dinara), Iznajmljivanju i lizingu (22.800 dinara) i Kinematografskoj, televizijskoj i muzičkoj produkciji (24.246 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2015. godini

 

Godina-mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

januar

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

 

februar

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

 

mart

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81

 

april

45.605

67.050.13

34.984.40

1,47

0,77

 

maj

43.964

67.004,99

34.841,72

1,52

0,79

 

jun

44.583

67.065,40

34.787,86

1,50

0,78

 

jul

45.601

66.807,27

34.661,60

1,46

0,76

 

avgust

44.630

67.523,21

35.069,16

1.51

0,79

 

septembar

43.925

67.481,88

35.248,27

1.54

0,80

 

oktobar

44.124

67.195,77

34.995,58

1,52

0,79

 

novembar

44.166

66.924,32

34.885,19

1,52

0,79

 

decembar

51.485

66.890,05

34.826,00

1.30

0.68