Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за децембар 2015. године.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и Просечне, односно Минималне потрошачке корпе у децембру 2015. године је већа у односу на претходни месец, захваљујући повећању просечне месечне нето зараде, као и смањењу вредности обе потрошачке корпе.

1. Просечна потрошачка корпа за месец децембар 2015. године износила је 66.890,05 динара и мања је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,05% или 34,2 динара. У односу на децембар 2014. године Просечна потрошачка корпа већа је 1,3%.

Минимална потрошачка корпа за децембар 2015. године износила је 34.826,00 динара и мања је за 0,17% или 59,2 динара, у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца.

У односу на децембар 2014. године Минимална потрошачка корпа већа је за 1,6%.

2. Просечна месечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2015. године у Републици Србији износила је 51.485 динара.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2014. године, номинално је већа за 3,0% и реално је већа за 1,5%.

Просечна зарада без пореза и доприноса  исплаћена у периоду јануар децембар 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар децембар 2014. године, номинално је мања за 0,2% и  реално је мања за 2,1%.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у децембру 2015. године било је потребно 1,30 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,68 просечне зараде.

За покриће Просечне потрошачке корпе у децембру 2014. године било је потребно 1,32 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,69 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у децембру 2015. године, износила је 51.485 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у децембру 2015. године, статистика је регистровала у Београду (66.516 динара) и Новом Саду (59.688 динара). Просечна месечна зарада испод просека Републике у децембру 2015. године, забележена је у Панчеву (49.605 динара), Ужицу (49.456 динара) Смедереву (48.048 динара), Крагујевцу (47.873 динара), Ваљеву (46.396 динара), Зрењанину (46.252 динара), С. Митровици (45.598 динара), Суботици (45.210 динара), Краљеву (43.897 динара), Зајечару (43.812 динара), Шапцу (43.811 динара), Нишу (43.120 динара), и Лесковцу (37.546 динара).

5. Посматрано по градовима, у децембру 2015. године куповну моћ изнад просека Републике имали су Београд, Нови Сад, Смедерево и Крагујевац. У свим осталим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада покрила је Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

6. Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици (51.485 динара) у децембру 2015. године, највећу нето зараду статистика је регистровала у Рачунарском програмирању и консултантским делатностима (222.310 динара), Услужним делатностима у рударству (204.979 динара) и у Ваздушном саобраћају (152.003 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, тур-оператора и резервација (17.475динара), Изнајмљивању и лизингу (22.800 динара) и Кинематографској, телевизијској и музичкој продукцији (24.246 динара).

 

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2015. години

 

Година-месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

јануар

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

 

фебруар

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

 

март

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81

 

април

45.605

67.050.13

34.984.40

1,47

0,77

 

мај

43.964

67.004,99

34.841,72

1,52

0,79

 

јун

44.583

67.065,40

34.787,86

1,50

0,78

 

јул

45.601

66.807,27

34.661,60

1,46

0,76

 

август

44.630

67.523,21

35.069,16

1.51

0,79

 

септембар

43.925

67.481,88

35.248,27

1.54

0,80

 

октобар

44.124

67.195,77

34.995,58

1,52

0,79

 

новембар

44.166

66.924,32

34.885,19

1,52

0,79

 

децембар

51.485

66.890,05

34.826,00

1.30

0.68