Na osnovu člana 18. stav 16. novog Zakona o računovodstvu, generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora (u nastavku: Komora) doneo je Pravilnik o formi i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknadi za izdavanje dozvole.

Pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi Komori zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga na Obrascu 1, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, podnosilac zahteva dostavlja odgovarajuću dokumentaciju, kao i dokaz o plaćenoj naknadi.

Naknada za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga plaća se Komori u iznosu od:

  1. 24.000,00 dinara za pravna lica;
  2. 17.000,00 dinara za preduzetnike.

Broj računa za uplatu naknade, kao i instrukcije za plaćanje naknade dostupne su na internet stranici Komore.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Komore (neće se objaviti u “Službenom glasniku RS“), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva finansija.

Izvor: sajt Komore ovlašćenih revizora
Naslov: Redakcija