800×600
<<

U „Službenom glasniku RS” broj 89/2017 od
4. 10. 2017. godine objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku
i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru,
načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih
dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo
duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu
novčane kazne na licu mesta, koji je stupio na snagu 12.
10.
2017. godine
(u daljem tekstu: Izmena Pravilnika).

Da podsetimo, Pravilnikom o obliku i sadržaju
znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu
isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih
dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo
duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu
novčane kazne na licu mesta („Sl. glasnik RS”, broj 73/2010, 89/2017 – u daljem tekstu:
Pravilnik), uređuju se: oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja (podaci, kao i
upozorenja koja se unose u znak zabrane pušenja), odnosno znaka da je pušenje dozvoljeno
u određenom prostoru; način isticanja tih znakova; obrazac izveštaja o povredi zabrane
pušenja; vrsta potrebnih dokaza o pušenju i način na koji se oni prikupljaju i na koji
se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao
i obrazac kojim se naplaćuje novčana kazna na licu mesta.

 

U Pravilnik su unete sledeće novine:

 

1. Promene
u sadržaju znaka zabrane pušenja

Prema važećem članu 2. st.
1. i 2. Pravilnika, znak koji se koristi
za označavanje zatvorenog radnog i javnog prostora, kao i drugog prostora u kome
je pušenje zabranjeno
,
ima oblik
pravougaonika formata A4 (210 mm h 297 mm), sa krugom prečnika 168 mm, kosom trakom
(prečnik kruga) položenom pod uglom od 45 stepeni u odnosu na horizontalni prečnik
kruga i simbolom upaljene cigarete dimenzija 105 mm h 14 mm, unutar kruga, položenim ispod kose
trake pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kosu traku. Na gornjem polu znaka, iznad
kruga, ispisan je tekst „ZABRANJENO PUŠENJE”.

Prema novom
stavu 3. u ovom članu Pravilnika, na donjem polu znaka, ispod kruga, u dva reda je
ispisan tekst „REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA”.

U skladu sa ovom novinom, dosadašnji grafički
prikaz znaka zabrane pušenja zamenjuje se novim grafičkim prikazom znaka zabrane pušenja
(Prilog 1), koji je odštampan uz Izmenu Pravilnika i čini njen sastavni deo

 

2. Promene
u sadržaju znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru

Shodno inoviranom članu 5. Pravilnika, znak koji se koristi za označavanje prostora
u kome je pušenje dozvoljeno
, u skladu sa zakonom, ima oblik pravougaonika formata
A4 (210 mm x 297 mm), sa krugom prečnika 168 mm i simbolom upaljene cigarete dimenzije
105 mm x 14 mm, unutar kruga. Na gornjem polu znaka, iznad kruga, ispisan je tekst
„DOZVOLJENO PUŠENJE”. Na donjem polu znaka, ispod kruga, u dva reda je
ispisan tekst „REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA”. Tekst koji se ispisuje na
gornjem i donjem polu znaka ispisan je slovima veličine 9 mm, ćiriličnim pismom, odnosno
drugim jezikom i pismom koji su u službenoj upotrebi u skladu sa propisima o službenoj
upotrebi jezika i pisama u Republici Srbiji. Unutrašnjost kruga i površina van kruga
su crne boje; ivica kruga je širine 15 mm i crvene je boje; simbol upaljene cigarete
je bele i crne boje (konture cigarete i duvanskog dima); slova znaka su bele boje.

U skladu sa ovom novinom, dosadašnji grafički
prikaz znaka da je pušenje dozvoljeno zamenjuje se novim grafičkim prikazom znaka da
je pušenje dozvoljeno (Prilog 2), koji je odštampan uz Izmenu Pravilnika i čini njen sastavni deo.
Novi znak je dat u prilogu ovog članka.

Kao što je rečeno, Izmene Pravilnika stupaju
na snagu 12. 10. 2017. godine, pa svi poslodavci i drugi subjekti koji su do
sada imali obavezu isticanja znaka zabrane pušenja, odnosno znaka da je pušenje dozvoljeno
u određenom prostoru, imaju obavezu da dosadašnje znake zamene novim, utvrđenim Izmenama
Pravilnika.

Grafičke priloge možete pogledati u samom propisu, u okviru elektronskog pravnog izdanja – Propisi.net