Štampani časopis “Poslovni savetnik“ predstavlja
izdanje,  sa stručnim autorskim tekstovima, iz oblasti poreza,
računovodstva, budžetskog računovodstva, poslovnih finansija i zarada.
Namenjen je, pre svega, finansijskim i računovodstvenim službama u javnom
i privatnom sektoru, računovodstvenim agencijama i sl.


Od rubrika u časopisu izdvajamo: Porezi, Računovodstvo, Budžetsko računovodstvo, Poslovne finansije, Zarade.

Štampani časopis “POSLOVNI SAVETNIK“  mesečno izlazi iz štampe na 100 strana. U toku godine izlazi 10 brojeva i 1 dvobroj. U okviru pretplate, pretplatnici na štampano izdanje dobijaju mogućnost da pisano, putem mejla, dobiju odgovore na pitanja u vezi s temama koje časopis obrađuje.

Pod sloganom “Budimo na vezi“
časopis je otvoren za sva pitanja, mišljenja, konstruktivne predloge,
pohvale i kritike, a čitaoci ih mogu uputiti na adresu glavnog i
odgovornog urednika: zeljko.albaneze@ingpro.rs

Takođe, pretplatnici mogu i sami predlagati teme koje su važne za njihovo poslovanje.

Skraćeni broj časopisa sa sadržajem možete preuzeti – ovde.

CENA PRETPLATE

 

Naziv izdanja

     broj/kom.

jed. cena

 

POSLOVNI SAVETNIK štampani časopis pretlata za 2017. god.

1

18.000,00

Poreska
napomena: Na gornju cenu se zaračunava  porez na dodatu vrednost od 10% i
iznosi 1.800,00 din – Ukupna cena sa PDV-om iznosi:  19.800,00 din.

​Rok plaćanja: 15 dana
od izvršene isporuke brojeva za 2017.godinu  koji su do ugovaranja
pretplate izašli iz štampe i primljenog računa na adresu Naručioca.

Predračun preuzmite ovde

Časopis možete poručiti preko telefona: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822 ili putem mejla: office@ingpro.rs


Najvažnije o rubrikama u časopisu:

 
ZARADE I DRUGA LIČNA PRIMANJA

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja
angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako
obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta
primene poreskih propisa.

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Pratimo
računovodstvene promene privrednih subjekata od otvaranja poslovnih knjiga
na početku godine, preko aktuelnih promena u toku godine, do popisa i
sastavljanja godišnjeg računa.

PORESKI PROPISI

Pratimo i objašnjavamo
primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i
primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica,
kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i
sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog
dvostrukog oporezivanja.

BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO 

Mesečno pratimo poslovanje budžetskih korisnika i dajemo aktuelne obračune u knjigovodstvu po budžetskim propisima.

PLATE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

Paralelno sa zaradama,
dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i
drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u
zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno
imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

OSTALO:
– novine u platnom prometu,
– aktuelnosti u sprovođenju carinskih propisa,
– tumačenja ministarstava,
– aktuelni mesečni statistički podaci,